In deze sprekerspool vindt u verpleegkundigen die voor congressen en symposia gevraagd kunnen worden om vanuit hun expertise workshops en lezingen te verzorgen. Deze zijn gericht op o.a. patiënten en cliënten, zorgprofessionals of organisatie uitkomsten (nursing sensitive outcomes), professionalisering, werkomgeving, governance of leiderschapsontwikkeling. Wij hebben deze sprekerspool in het leven geroepen om expertise te bundelen en het brede scala aan potentiële sprekers weer te geven. Sommige namen ken je al, anderen zijn nieuw. Het is belangrijk dat verpleegkundigen hun stem laten horen en kennis en kunde delen. Deze sprekerspool is daar een aanzet toe. Dus, heb je een mooi verhaal, lezing, onderzoek, casus rondom een thema dat raakt aan verpleegkundig leiderschap meld je aan als spreker.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met deze sprekers om afspraken te maken. Afspraken over eventuele vergoedingen worden gemaakt met de spreker. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.