Alle sprekers
Thema's
Lichamelijke patiëntproblemen
Psychische patiëntproblemen
Sociale patiëntproblemen
Functionele patiëntproblemen
Zorg technologie
E-health
Patiënt & persoonsgerichte zorg
Management
Bestuur
VAR
Politiek
Kwaliteitsverbetering
Patiëntveiligheid
Lean werken
Verpleegkundig specialisten
Verpleegkundig onderzoek
Intensive care
Militaire Verpleegkunde
Geschiedenis
Evidence Based Practice
Teamwerk
Organisatieverandering
Verzekeraars
Opleiding
Ontwikkeling
Professionalisering
Werkgebied

Catharina J. van Oostveen

Sr. adviseur
Catharina J. van Oostveen

Sr. adviseur

Specifieke deskundigheid:

 • Verpleegkundige werkomgeving
 • Structural Empowerment
 • Autonomie
 • Verpleegkundig leiderschap
 • Klinisch academische carrierepaden
 • Functiedifferentiatie
 • Capabiliteit
 • Capaciteit
 • Zorgzwaarte
Spaarne Gasthuis, Spaarne Gasthuis Academie

Anne Marie Weggelaar

Organisatie adviseur & assistant professor personal and organizational change
Anne Marie Weggelaar

Organisatie adviseur & assistant professor personal and organizational change

Specifieke deskundigheid:

Anne Marie doet onderzoek naar kwaliteitsverbetering en het sturen op kwaliteit in en tussen instellingen. Daarnaast heeft ze afgelopen jaren onderzoek gedaan naar Rebels in de zorg en begeleid ze promotie onderzoeken naar zelfsturing en taakverschuiving (ihkv invoering HBO verpleegkundigen) en Value Based Healthcare.

Eigen bedrijf & Erasmus Universiteit

Johan Lambregts

Directeur / Adviseur
Johan Lambregts

Directeur / Adviseur

Specifieke deskundigheid:

 • Beroepsprofielen Verpleegkunde
 • Opleidingsprofiel hbo verpleegkunde
 • Functieprofielen mbo hbo verpleegkunde
 • Leiderschap
 • Wijkverpleging
 • Netwerken
 • Communicatie

Evelyn Finnema

Lector
Evelyn Finnema

Lector

Specifieke deskundigheid:

 • Praktijkgericht onderzoek op het gebied van de verpleging en verzorging van ouderen
 • Dementie
 • Psychosociale benaderingen in de zorg voor mensen met dementie
 • Ontwikkelingen /innovaties in de verpleegkundige zorg voor ouderen
 • Eigen regie in de ouderenzorg, belevingsgerichte zorg
NHL Hogeschool

Jan S. Jukema

Lector verpleegkunde
Jan S. Jukema

Lector verpleegkunde

Specifieke deskundigheid:

 • Co-design
 • Zorginnovatie
 • Ouderen
 • Zorgethiek
 • Kwalitatief onderzoek
 • Hoger onderwijs
Saxion Hogeschool

Ariane van Wamel

Nursing Liaison Officer
Ariane van Wamel

Nursing Liaison Officer

Specifieke deskundigheid:

 • Social media gebruik door vpk en VARn,
 • Ledenraad VenVN
 • Ontwikkeling VARn
 • Invloed op beleid
 • Verbindingen leggen in organisaties
 • Out of de box meedenken en coachen

Ronald Touw

Voorzitter vakcommissie GGZ / VAR parnassia groep
Ronald Touw

Voorzitter vakcommissie GGZ / VAR parnassia groep

Specifieke deskundigheid:

 • Medezeggenschap in de GGZ
 • Strategisch verpleegkundig beleid
 • Verpleegkundig leiderschap
Parnassia Groep / V&VN

Ate Dijkstra

Lector
Ate Dijkstra

Lector

Specifieke deskundigheid:

 • Ontwerpen en ontwikkelen van eHealth toepassingen: ECD, serious games, robotica.

AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg
AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg

Specifieke deskundigheid:

Mijn speciale interesse gaat uit naar zelfmanagement en de ondersteuning daarvan door verpleegkundigen; de zorg voor mensen met chronische aandoeningen in het algemeen (niet alleen in het ziekenhuis, maar ook in de wijk) en de zorg voor jongeren met chronische aandoeningen en hun transitie naar volwassenheid / volwassenenzorg in het bijzonder.
Als ervaren praktijkgericht onderzoeker in de verpleegkunde en gezondheidszorg in het algemeen ben ik vooral geïnteresseerd in kwaliteitsverbetering van de dagelijkse zorg en hoe verpleegkundigen daarbij de leiding kunnen nemen: als advocaat van de patiënt en door ondersteuning te bieden bij het dagelijks omgaan met de aandoening.

Hogeschool Rotterdam

Margo van Mol

Wetenschappelijk onderzoeker, verpleegkunde en IC gerelateerd
Margo van Mol

Wetenschappelijk onderzoeker, verpleegkunde en IC gerelateerd

Specifieke deskundigheid:

 • Onderzoek en interventies op het gebied van persoonsgerichte zorg (patient and family centered care) op de IC-afdeling.
 • Onderzoek en interventies gerelateerd aan werklast, werkstress, burnout, werkbevlogenheid, en duurzame inzetbaarheid van professionals in de gezondheidszorg.
 • Daarnaast ook de verpleegkundige werkomgeving, professionalisering en VAR gerelateerde onderwerpen.

Henk Rosendal

Lector Wijkzorg
Henk Rosendal

Lector Wijkzorg

Specifieke deskundigheid:

Wijkverpleging: inhoud en organisatie.

Hogeschool Rotterdam

Lilian Vloet

Lector Acute Intensieve Zorg
Lilian Vloet

Lector Acute Intensieve Zorg

Specifieke deskundigheid:

 • Acute en intensieve zorg (ambulance, SEH, IC)
 • Patiënt- en familiegerichte zorg
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Wolter Paans

Lector
Wolter Paans

Lector

Specifieke deskundigheid:

 • Diagnostiek: waaronder Lichamelijke patiëntproblemen, Psychische patiëntproblemen,
 • Sociale patiëntproblemen
 • E-Health: met name Elektronisch zorgdossier, documentatie en overdracht
 • Familiezorg / Family Care
 • Verplegingswetenschap
 • Health Literacy: persoonsgerichte zorg
Hanzehogeschool

Gonda Stallinga

Onderzoeker
Gonda Stallinga

Onderzoeker

Specifieke deskundigheid:

 • ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
 • Functioneren als focus van zorg (i.p.v. ziekte/problemen)
 • ontwikkeling mHealth (mobile health) m.b.v. mICF (mobile ICF)
 • Visie op verpleegkunde

Bauke Koekkoek

Lector & verpleegkundig specialist GGZ
Bauke Koekkoek

Lector & verpleegkundig specialist GGZ

Specifieke deskundigheid:

 • Systemisch denken, handelen en onderzoeken (d.w.z. generalistisch en maatschappelijk)
 • Client-professional-systeem interacties
 • Ernstige psychische stoornissen
 • Publieke gezondheidszorg
 • Acute zorg
Hogeschool Arnhem en Nijmegen & Pro Persona GGZ

Nannie Wiegman

Directeur
Nannie Wiegman

Directeur

Specifieke deskundigheid:

Historicus en verpleegkundige (N.P.) In staat om over alle bovengenoemde onderwerpen een historische analyse te presenteren, waarbij de verbinding gelegd wordt tussen verleden en heden. In mijn lezingen gaat het altijd om de ontwikkeling die verpleegkundigen hebben doorgemaakt en hoe ze zich ontplooid hebben of juist niet. Van mij kun je een leerzaam en informatief, verhaal verwachten ondersteund met beeldmateriaal en gepassioneerd gebracht. Er valt ook altijd wel wat te lachten. Lezingen worden op maat gemaakt.

Florence Nightingale Instituut

Lia van Straalen

Docent
Lia van Straalen

Docent

Specifieke deskundigheid:

Onderwijs, leren in de praktijk

Hogeschool Utrecht

Pieterbas Lalleman

Verpleegkundige, onderzoeker, spreker en trainer
Pieterbas Lalleman

Verpleegkundige, onderzoeker, spreker en trainer

Specifieke deskundigheid:

Als verpleegkundige en organisatie socioloog houd ik mij al jaren bezig met het ontwikkelen van verpleegkundig leiders en leiderschap. In interactieve, reflectieve en energieke presentaties en workshops verken ik met de deelnemers wat leiderschap voor hen betekent in het dagelijks werk, voor de organisaties waarin zij werken en de maatschappij. Uitgangspunt daarbij is altijd patiënt-, cliënt- en persoonsgerichtheid. Immers, in ons werk als verpleegkundigen staat invloed hebben op patiënten en cliënten uitkomsten centraal. Idealiter gefundeerd door evidence based practice die recht doet aan de context waarin de zorg plaatsvindt. Verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg zijn dé uitdagingen van de verpleegkundig leider van vandaag. Op mijn LinkedIn pagina vind je mijn laatste publicaties over dit onderwerp.

Pieterbas Lalleman: organisatie advies + leiderschapsontwikkeling

Ruud Bos

Voorzitter ondernemingsraad
Ruud Bos

Voorzitter ondernemingsraad

Specifieke deskundigheid:

CAO-vakbondswerk-Wet op de ondernemingsraden-vergroten van de invloed van verpleegkundigen in het bedrijf

MC Slotervaart Amsterdam

Annemarie de Vos

Verpleegkundig onderzoeker
Annemarie de Vos

Verpleegkundig onderzoeker

Specifieke deskundigheid:

 • Excellente Zorg
 • Functiedifferentiatie mbo-hbo

Mijn drijfveer is het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg door middel van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Om goede kwaliteit van patiëntenzorg te leveren zijn goed opgeleide verpleegkundigen nodig, die weten hoe te handelen in situaties waarin zich complexe problemen voordoen. Het is mijn passie om deze excellente, kritische en nieuwsgierige verpleegkundigen en verpleegkundig onderzoekers op te leiden en aan te sturen.

Amphia, Breda

Monique van Dijk

Hoogleraar Verplegingswetenschap
Monique van Dijk

Hoogleraar Verplegingswetenschap

Specifieke deskundigheid:

Mijn eigen onderzoeksgebied ligt bij pijnmeting van premature pasgeborenen tot hospice patienten. En ook sedatie, delirium en ontwenningsverschijnselen op de kinder-IC. Verder patiëntveiligheid en de afgelopen jaren ook patiëntgerichte zorg. Daarnaast onderzoek naar non-farmacologische interventies om comfort te vergroten zoals muziek en massage.
Methodologisch ben ik geïnteresseerd in de klinimetrie; het valideren van instrumenten.
Ik heb promovendi en studenten met verschillende achtergronden begeleid en daardoor ook kennisgemaakt met hele andere onderzoeksonderwerpen (jeuk en pijn bij brandwonden, en diverse onderwerpen op de SEH voor kinderen) o.a. door de samenwerking met Kaapstad.
Qua onderwijs vind ik het altijd leuk om mensen enthousiast te krijgen voor alle facetten van onderzoek doen en in het speciaal het analyseren van data.

Marianne Lensink

Directeur
Marianne Lensink

Directeur

Specifieke deskundigheid:

 • Ouderenzorg

Anita Huis

Senior onderzoeker
Anita Huis

Senior onderzoeker

Specifieke deskundigheid:

 • Infectiepreventie
 • Leiderschap in de verpleegkunde
 • Teameffectiviteit
 • Analyse barrières en bevorderende factoren
 • Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies
 • Kosteneffectiviteit
 • Procesevaluatie
Radboudumc/ IQ healthcare

Getty Huisman – de Waal

Senior onderzoeker
Getty Huisman – de Waal

Senior onderzoeker

Specifieke deskundigheid:

 • Verpleegkundige basiszorg (Fundamentals of Care) / dagelijkse handelingen / onnodige zorg
 • Voeding
 • Pscychosociale zorg bij chronische ziekten
 • Evidence based practice op de werkvloer
 • Ontwikkeling verpleegkundige interventies
 • Mixed methods onderzoek

Timo de Raad

Physician Assistant / Onderwijskundige
Timo de Raad

Physician Assistant / Onderwijskundige

Specifieke deskundigheid:

Ik ben een enthousiaste, daadkrachtige en ambitieuze gezondheidszorg professional. Ik ben ondernemend en kritisch. Mijn collega’s waarderen mij omdat ik actief bezig ben met kwaliteitsverbetering, het geven van onderwijs en omdat ik kritisch kijk naar mijn eigen handelen en dat van anderen. Mijn deskundigheid ligt op het gebied van team samenwerking, human factors en (simulatie) onderwijs. Ik maak mij binnen het UMC Utrecht hard voor PEER SUPPORT, hoe kunnen wij elkaar binnen een team steunen en hoe gaan wij om met stress. Ik ben soms bang in mijn dagelijks werk en dat beinvloed mijn handelen en dat van het team waarin ik werk. Door mij kwetsbaar op te stellen inspireer ik andere en maak ik taboes bespreekbaar.

Betsie van Gaal

Senior onderzoeker
Betsie van Gaal

Senior onderzoeker

Specifieke deskundigheid:

 • Zelfmanagementondersteuning voor mensen met een chronische aandoening
 • Ontwikkeling (verpleegkundige) interventies
 • Implementeren van (verpleegkundige) interventies
 • RCT-studies
 • Procesevaluatie
Radboudumc / Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Maud Heinen

Senior onderzoeker Verplegingswetenschap
Maud Heinen

Senior onderzoeker Verplegingswetenschap

Specifieke deskundigheid:

 • Basis verpleegkundige zorg (Fundamentals of Care)
 • Communicatie en patiëntparticipatie
 • Leiderschap in de verpleegkunde
 • Ontwikkeling en implementatie verpleegkundige interventies
 • Richtlijnontwikkeling en implementatie
IQ healthcare Radboudumc

Roland Peppel

Partner
Roland Peppel

Partner

Specifieke deskundigheid:

 • Ontwikkeling van professionele zeggenschap binnen zorgorganisaties.
 • Rolontwikkeling van verpleegkundige, verzorgende adviesraden en verpleegkundige stafbesturen.
 • Organisatie-ontwikkeling o.b.v. shared governance gericht op optimale verpleegkundige zorguitkomsten d.m.v. onder andere: samenwerking verpleegkundige beroepsgroep met andere disciplines, management en staf; vorming councilstructuur; verpleegkundig leiderschap; chief nursing officer.

Petrie Roodbol

Hoogleraar verplegingswetenschap innovatie en educatie
Petrie Roodbol

Hoogleraar verplegingswetenschap innovatie en educatie

Specifieke deskundigheid

 • Brede kijk op de zorg, nationaal en internationaal. Vanuit een helikopterview het kunnen verbinden van alle niveaus van de zorg, van politiek, strategisch tot aan de verpleegkundige zelf

Shaun Cardiff

Hogeschooldocent
Shaun Cardiff

Hogeschooldocent

Specifieke deskundigheid

 • Veilig, evidence-based en persoonsgerichte zorg is de wens van bijna iedereen, maar 'hoe' is de grote uitdaging. In een tijdsperk van schaarste, zelfsturing/organisering en functiedifferentiatie is er momenteel ook veel aandacht voor verpleegkundig leiderschap. Maar, waar begint de verpleegkundig leider, en hoe moet hij/zij deze complexe vraagstuk aanpakken? Mijn eigen promotieonderzoek en werk binnen een lectoraat heeft mij ervan overtuigd dat vele antwoorden kunnen gevonden worden in de ervaringskennis van professionals, zorgvragers en hun naasten, evenals in onderzoek en theorieën over persoonsgerichte praktijkvoering, effectieve werkplekcultuur, practice development en participatief actieonderzoek.
Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid

Annemieke Korver

Docent Verpleegkunde / Verplegingswetenschapper / Voorzitter V&VN Vakgroep Jeugdverpleegkundigen
Annemieke Korver

Docent Verpleegkunde / Verplegingswetenschapper / Voorzitter V&VN Vakgroep Jeugdverpleegkundigen

Specifieke deskundigheid

 • Ambassadeur voor de Jeugdverpleegkundigen
 • Verpleegkundig leiderschap
 • Sociale media, bloggen & vloggen
 • Gezondheidsbevorderend gedrag

Als spreker heb ik drie doelen: informeren, enthousiasmeren én inspireren.

Hogeschool Utrecht / GGD regio Utrecht

Dianne Prinsen

Opleidingsmanager
Dianne Prinsen

Opleidingsmanager

Specifieke deskundigheid

 • Onderwijs
 • Werkplekleren
 • Kennismanagement
 • Performance verbeteren (persoonlijke groei en professionele ontwikkeling
 • Rolontwikkeling van verpleegkundige
 • Functiedifferentiatie verpleegkundigen

Wim Houtjes

Hoofdopleider 3 jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ
Wim Houtjes

Hoofdopleider 3 jarige opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ

Specifieke deskundigheid

 • Geschiedenis en beroepsontwikkeling verpleegkundig specialist.
 • Gepromoveerd op het onderwerp: de zorgbehoefte van ouderen met een depressie.
Opleidingsinstelling GGZ-VS

Karin Timm

Verpleegkundig specialist intensieve zorg
Karin Timm

Verpleegkundig specialist intensieve zorg

Specifieke deskundigheid

 • Verbinden en verbanden leggen, complexe wondzorg, positionering van verpleegkundig specialisten, tuchtcollege, college verpleegkundig specialismen, bijdrage in ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, beïnvloeden op niveau.

Marian Adriaansen

Lector Innovatie in de Care / Hoofdredacteur TvZ
Marian Adriaansen

Lector Innovatie in de Care / Hoofdredacteur TvZ

Specifieke deskundigheid

 • Leiderschap
 • Chronische zorg
 • Vormgeven leesbare publicaties

Barbara Stringer

Coördinator
Barbara Stringer

Coördinator

Specifieke deskundigheid

 • Als coördinator bij het CCE ben ik betrokken bij langdurend probleemgedrag in de context van zowel de GGZ, de gehandicaptensector, jeugd GGZ en forensische psychiatrie. Ik houd mij dagelijks bezig met hoe weer perspectief te vinden voor cliënten en hun omgeving in vastgelopen situaties. Daarnaast heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in methodieken om dwang- en drangtoepassingen te verminderen, die ik ook met veel plezier overdraag in trainingen. Ik heb tot voor kort ook altijd nog een dag in de week gewerkt als verpleegkundige op een HIC afdeling, wat maakt dat ik goed weet hoe teamprocessen werken en hoe uitdagend en mooi het kan zijn om als team complexe zorg goed neer te kunnen blijven zetten.
Centrum voor Consultatie en Expertise

Jaap Kappert

Secretaris
Jaap Kappert

Secretaris

Specifieke deskundigheid

 • Sinds drieënhalf jaar ben ik secretaris van de afdeling V&VN Verpleegkundig Specialisten. Als secretaris ben ik betrokken geweest bij diverse ontwikkelingen in het verpleegkundig-specialistisch veld, zoals de evaluatie van de zelfstandige bevoegdheid, de indeling in verpleegkundig specialismen en het vernieuwen van het beroepsprofiel.
  Als verpleegkundig specialist heb ik gewerkt in de ouderenzorg (psychogeriatrie en geriatrische revalidatie) en in de oncologie (oncologisch centrum). Daarnaast ben ik docent HBO-verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam.
V&VN Verpleegkundig Specialisten

Gerben Jansen

Dementie Verpleegkundige
Gerben Jansen

Dementie Verpleegkundige

Specifieke deskundigheid

 • Dementie
 • Casemanagement
V&VN, TWB Thuiszorg met Aandacht

Christine de Vries

Directeur
Christine de Vries

Directeur

Specifieke deskundigheid

 • Leiding geven aan professionals ( wel of niet doen?)
 • Strategie en management
 • Organisatiecultuur
 • Interprofessioneel leren en werken (IPE)

Angelien Sieben

Verpleegkundig specialist
Angelien Sieben

Verpleegkundig specialist

Specifieke deskundigheid

Na enkele jaren me ontwikkeld te hebben als voorzitter van de VAR ga ik me nu weer richten op het voltooien van mijn promotietraject. Daarnaast nog steeds werkzaam als verpleegkundig specialist en als REshape-fellow bij het Radboudumc. Daar richt ik me vooral op de verbinding tussen innovatie/e_health en het verpleegkundig domein.

Wilma Jackson

Wilma Jackson

Specifieke deskundigheid

 • Implementatie strategisch opleidingsbeleid in zorgorganisaties. Implementatie MBO en HBO verpleegkundige. Werkplekleren en zorg innovatie centra. Professionele identiteit. Hoe maak je beleid concreet

Peter Bakens

Docent hbo-v
Peter Bakens

Docent hbo-v

Specifieke deskundigheid

 • goede zorg voor mensen met dementie
Haagse Hogeschool

Ben Lijten

Verpleegkundig Specialist GGZ
Ben Lijten

Verpleegkundig Specialist GGZ

Specifieke deskundigheid

 • Ruime ervaring in de forensische psychiatrie.
 • Kennis over en ervaring met mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Crisismanagement.
 • Zelfstandig ondernemen in de rol van regiebehandelaar binnen huisartspraktijken en op projectbasis.

Anne Eskes

Senior onderzoeker, verpleegkundige, trainer
Anne Eskes

Senior onderzoeker, verpleegkundige, trainer

Specifieke deskundigheid:

 • Evidence Based Practice
 • Klinische epidemiologie
 • Chirurgie/ perioperatieve zorg
 • Patiënt- en familieparticipatie
 • Wondzorg

Tessa van de Wal van Oorschot

Docent verpleegkunde
Tessa van de Wal van Oorschot

Docent verpleegkunde

Specifieke deskundigheid

Ik ben een verpleegkundige met enkele jaren werkervaring in diverse sectoren, o.a. de langdurige zorg, verschillende afdelingen in algemene en medische ziekenhuizen en de operatiekamer.

Met ingang van komend schooljaar (augustus 2018) start ik als docent verpleegkunde op Hogeschool Avans. Verpleegkunde is een prachtig vak wat ik graag wil overdragen aan anderen.

Mijn thesis voor de opleiding verplegingswetenschap in Utrecht richtte zich op het werk van verpleegkundige midden managers in de langdurige zorg en hoe zij bijdragen aan persoonsgerichte zorg. De resultaten van mijn thesis zijn ontzettend interessant en ik kan hier hier uren over praten.

Je kunt mij benaderen voor leuke presentaties of workshops over verpleegkundig leiderschap in de ouderenzorg. Ik ben mezelf hierin nog aan het ontwikkelen dus ik vind het erg leuk om dit te doen!

Avans Hogeschool

Margreet van der Cingel

Lector Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein
Margreet van der Cingel

Lector Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein

Specifieke deskundigheid

 • Practice development in samenhang met actieonderzoek, kwalitatief onderzoek en design based onderzoek en als strategie voor empowerment (inclusief vakinhoudelijk leiderschap) van de beroepsgroep
 • Person centred care (McCormack & McCance) en de brede opvatting van Evidence Based Practice in relatie tot nurse sensitive en patient outcomes
 • Compassie in relatie tot EBP en de verpleegkundige beroepsidentiteit
 • Functiedifferentiatie mbo-hbo verpleegkundigen
NHL Stenden & Medisch Centrum Leeuwarden

Minke Vellinga

Jeugdverpleegkundige
Minke Vellinga

Jeugdverpleegkundige

Specifieke deskundigheid:

Als jeugdverpleegkundige in de grote stad (Rotterdam) kom ik in aanraking met veel kinderen en gezinnen. Met veel van deze gezinnen gaat het gelukkig goed, maar soms hebben kinderen, jongeren of hun ouders ondersteuning nodig. Dit kan zijn op het gebied van de ontwikkeling of opvoeding van een kind of jongere, maar soms zijn er ook meer problemen aan de hand in een gezin die er voor zorgen dat deze ontwikkeling en opvoeding een uitdaging zijn. Samen met het kind of de jongere en zijn ouders zoeken we dan naar een passende oplossing, waarbij we gebruik maken van het netwerk.

Door over mijn preventieve werk te vertellen kan ik een presentatie rondom een thema een praktische draai geven en inzicht geven in wat het effect kan zijn van een probleem in een gezin of op

Marjolein Schouten

Opleidingskundige
Marjolein Schouten

Opleidingskundige

Specifieke deskundigheid

Als ervaren opleidingskundige en voormalig leerhuismanager help ik met het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van onderwijsbeleid. Ik ondersteun bij opleidingskundige vraagstukken, onderwijs en curriculumontwerp en veranderkundige vraagstukken. Quality Improvement, Governance en Patientveiligheid zijn onderwerpen waarmee ik tevens affiniteit heb en waarin ik ervaren ben als trainer en docent.

Verandering en vernieuwing gaan altijd samen met leren. Leren als individu, leren in een team, leren door te doen en te reflecteren. Het ondersteunen van leren kan op veel manieren; in projecten, in verbeterteams, in cursussen, maar vooral op de werkvloer. Want daar is de kennis en kunde nodig, just in time, just in place, just for you.

Marjolein Schouten Consult

Anneke van Vught

Associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening
Anneke van Vught

Associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Specifieke deskundigheid:

Optimale skill mix
Interprofessionele leer- en werkcultuur
Participatief actieonderzoek
Organisatie van gezondheidszorg
Substitutie van zorg
Positionering van professionals
Taakherschikking
Verpleegkundig specialisten
Physician assistants

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Dewi Stalpers

Adviseur & onderzoeker
Dewi Stalpers

Adviseur & onderzoeker

Specifieke deskundigheid:

 • Verpleegsensitieve indicatoren en kwaliteit van verpleegkundige zorg.
 • Factoren in de verpleegkundige werkomgeving die de kwaliteit beïnvloeden.
 • Functiedifferentiatie verpleegkundigen.